Zastosowanie technik pamięciowych w pracy z uczniem

 

 

Nasze szkolenia skierowane do nauczycieli i pedagogów cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest to nie tylko forma osobistego rozwoju, ale także możliwość znalezienia nowych rozwiązań, by służyć pomocą dzieciom i młodzieży w rozwoju intelektualnym.

 

Nasza metoda bazuje między innymi na skojarzeniach i wizualizacji, kluczowym elementem jest uaktywnienie prawej półkuli mózgowej.

 

Podczas szkolenia prezentujemy gry i zabawy, stymulujące mózg, oparte na naszych autorskich programach komputerowych. Celem tych ćwiczeń jest usprawnienie pracy obu półkul mózgowych, a co za tym idzie poprawa pamięci krótkoterminowej,  koncentracji i podzielności uwagi.

Prezentujemy także ćwiczenia, których celem jest rozwój pamięci wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej, a także poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Propozycje ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do technik skutecznej nauki – prezentacja multimedialna obejmująca informacje na temat specjalizacji półkul mózgowych i powstawania oraz trwania śladów pamięciowych w mózgu.

2.  Nauka mnemotechnik, ćwiczenia do wyboru:

- zapamiętywanie dużych ilości nie powiązanych ze sobą informacji

- zapamiętywanie słówek z języka obcego za pomocą skojarzeń i wizualizacji

- metody zapamiętywania definicji i słów obco brzmiących w języku polskim

- zapamiętywanie twarzy, imion i nazwisk ludzi

- metody zapamiętywania wierszy

- zapamiętywanie nazw państw, stolic i flag różnych krajów

- zapamiętywanie symboli pierwiastków chemicznych

3. Programy relaksacyjne, gry i zabawy podnoszące sprawność intelektualną

 

Forma: Warsztaty, praca indywidualna i grupowa, wymiana doświadczeń, ćwiczenia praktyczne

Czas: 2 godziny zegarowe

Zapraszamy!

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

Spotkanie organizacyjne - Poronin 2018

2017-12-08

Zapraszamy Rodziców na spotkanie przedwyjazdowe

Czytaj więcej »

STP Szatkowscy

tel. 32 738 83 62

504 105 242

517 262 538

info@szatkowscy.pl

Pełny kontakt »