Szkolenie

Techniki zapamiętywania informacji

 

 

Zapamiętywanie odbywa się na bazie wizualizacji, kluczowym elementem naszej metody jest uaktywnienie prawej półkuli mózgowej.

Takimi metodami uczymy zapamiętywać słowa z obcego języka, trudne nazwy pojawiające się w języku polskim, stąd nauka nowego języka może się okazać dostępna niezależnie od naszego wieku,

a to zwiększa nasz potencjał i możliwości nie tylko zawodowe.

Bardzo wysoko oceniły nasze szkolenia osoby z branży medycznej, tłumacze, nauczyciele i ogólnie mówiąc osoby, których profesja zobowiązuje do nieustannego rozwoju intelektualnego.

Rozwój ten, stymulowany naszymi autorskimi ćwiczeniami jest proporcjonalny do zainwestowanego czasu.

 

Uczestnicy podczas szkolenia zdobywają umiejętności zapamiętywania:

  1. dużej ilości nie powiązanych ze sobą informacji,
  2. twarzy, imion i nazwisk ludzi,
  3. słówek z obcego języka, trudnych pojęć, definicji i słów obco brzmiących w języku polskim,
  4. danych liczbowych, 
  5. zapamiętywanie wykładów i referatów.

 

Metody pracy:

Podczas każdych zajęć wykorzystujemy nasze autorskie programy komputerowe, których celem jest:

  • poprawa pamięci wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej,
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • zapobieganie dysleksji przez tworzenie nowych połączeń między prawą i lewą półkulą mózgową,
  • poprawa orientacji przestrzennej,
  • poprawa koncentracji i podzielności uwagi.

 

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów polegających na aktywnym udziale

każdego z uczestników szkolenia.

Teoria podana jest w stopniu pozwalającym zrozumienie oraz cel danego ćwiczenia, natomiast najważniejszy jest praktyczny trening umożliwiający zdobycie nowych umiejętności.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie organizacyjne - Poronin 2018

2017-12-08

Zapraszamy Rodziców na spotkanie przedwyjazdowe

Czytaj więcej »

STP Szatkowscy

tel. 32 738 83 62

504 105 242

517 262 538

info@szatkowscy.pl

Pełny kontakt »